01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
Distrikt 4, Nord
hdcn.dk / Bestyrelse & Udvalg / Træfudvalg

Træfudvalg i distrikt NORD

Tilbage

Vi har nedsat et velfungerende træfudvalg.

TRÆFUDVALG

Flemming N. Hansen

Anders Ankjær Kristensen

Carsten og Ulla Rasmussen

Kim Veggerby 

Jørgen von der Maase

Tom Thomsen 

Søren Jørgensen

Rikke Madsen

Birgitte "Begunde" Møller

Henriette Broen

Kurt Pedersen

Søren Munk